Valkkoog

Valkkoog
 is een dorp in de gemeente Schagen, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het dorp kende
in 2005 ongeveer 162 inwoners.

Valkkoog bestond uit 4 terpen met een aanvang van ongeveer 1170. De naam van het dorp komt ook voor in een brief uit 1250 van abt Lubbert II van de abdij van Egmond met een zeesluis naar de nog niet drooggemaakte Burghorn (1456). Het dorp ligt aan de voet van de Valkkogerdijk. Die dijk dateert nog van voor de Westfriese Omringdijk (gesloten in 1320). De polder Valkkoog werd bemalen door diverse poldermolens. De Groenvelder is de enige resterende molen hiervan.

Bezienswaardigheid
In het oude kerkje van Valkkoog daterend uit de 16e eeuw, er staat een opvallend orgel uit 1871 van de
Gebr. Adema uit Amsterdam, en een gebodenbord uit 1855. In 1874 werd de huidige pastorie gebouwd. Om de kerk en het orgel te onderhouden worden in de kerk regelmatig concerten en trouwerijen georganiseerd. In 1870 waren er rond Valkkoog nog vijf 
wielen (oude dijkdoorbraken).